Продовження тимчасового захисту бiженцiв з України

Stand: 04.12.2023

Мiнiстерство внутрiшнiх справ вирiшило продовжити право на проживання бiженцям з України. З 1 лютого 2024 року актуальне право на проживання продовжується за §24 автоматично до 4 березня 2025 року.

Eлектронний вид на проживання залишається дiйсним також, навіть якщо там стоїть термiн дії до 2024 року. Зміна термiну дії не є обов’язковою.

Для продовження виду на проживання не потрiбно звертатися в мiграцiйний вiддiл.

Подорожi по країнам шенгенськоi угоди i надалi будуть можливi.
Роботодавцiв можна ссилати на публiкацiю федерального уряду.
Кожен отримає листа з поясненням вiд мiста Eрланген у наступнi тижні.
Наступну iнформацiю на цю тему вiд федерального уряду Вu можете отримати тут:
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de або з допомогою QR-Code