Wichtiger Hinweis

Diese Webseite wurde automatisch übersetzt. Möglicherweise enthält sie Fehler oder Ungenauigkeiten.

Veri koruma bilgileri

GDPR Madde 13 ve 14 uyarınca bilgi metinleri

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) göre, Erlangen Belediyesi kişisel verilerin toplanmasıyla bağlantılı olarak bilgi yükümlülüklerine sahiptir.

Aşağıdaki bilgilerle, kişisel verilerinizin şehir tarafından işlenmesi ve veri koruma yasası uyarınca sahip olduğunuz haklar hakkında sizi bilgilendiriyoruz.

Hangi verilerin ayrıntılı olarak işlendiği ve nasıl kullanıldığı, şehir yönetimi ile olan ilişkinize ve şehrin hangi departmanlarının ve ofislerinin verilerinizi işlediğine bağlıdır.

Ofise göre veri koruma bilgileri

Veri koruma bilgileri A-Z

pdf, 152 KB

Acil durum enerji danışmanlığı

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Energienotfallberatung
pdf, 151 KB

Acil durum fonu

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit Notfonds für Senior*innen und Menschen mit Behinderung
pdf, 146 KB

Aile eğitim merkezleri

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit den familienpädagogischen Einrichtungen
pdf, 146 KB

Aile mahkemesinin katılımı

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Mitwirkung bei Verfahren des Familiengerichts
pdf, 61 KB

Alacakların geri kazanımı

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 DSGVO im Zusammenhang mit der Beitreibung von Forderungen
pdf, 148 KB

Alman Karayolu Trafik Yönetmeliği'nin (StVO) 45. ve 46. Bölümleri uyarınca özel izin

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit Ausnahmegenehmigungen nach §§ 45 und 46 Straßenverkehrsordnung (StVO)
pdf, 148 KB

Alman saldırısı

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der kommunalen Sprachförderung Deutsch Offensive
pdf, 163 KB

Alman Sosyal Kanunu'nun On İkinci Kitabı (SGB XII) uyarınca sağlanan yardımlar

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Antragstellung auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
pdf, 148 KB

Alman vatandaşlığının belirlenmesi

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Beantragung der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
pdf, 155 KB

Almanca sınıfları için tüm gün programları

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit den Ganztagesangeboten von Deutschklassen
pdf, 156 KB

Alternatif uygulayıcı hukuku

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammhang mit dem Heilpraktikerrecht
pdf, 147 KB

Arazi edinim planlarının ve arazi edinim kayıtlarının hazırlanması

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit dem Anfertigen von Grunderwerbsplänen und Grunderwerbsverzeichnissen
pdf, 153 KB

Araç kaydı

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammhang mit Angelegenheiten der Kfz-Zulassung
pdf, 148 KB

Atık bertarafı ve sokak temizleme ücretleri

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Erhebung der Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren
pdf, 150 KB

Atık danışmanlığı ve geri dönüşüm yönetimi

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit dem Vollzug des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Bayerischen Abfallwirtschaftgesetzes
pdf, 144 KB

Atık su arıtma tesisinde video gözetimi

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Videoüberwachung im Klärwerk
pdf, 151 KB

Atık su sistemi - işletme ve bakım

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit dem Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlage
pdf, 149 KB

Atık su ücretleri

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Festsetzung und Erhebung von Schmutzwassergebühren
pdf, 163 KB

Avcılık Kanunu

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammhang mit dem Jagdrecht
pdf, 154 KB

Avrupa Metropolitan Bölgesi Nürnberg

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit dem Verteiler für Gremien und Veranstaltungen der Stabsstelle Europäische Metropolregion (EMN)
pdf, 141 KB

Ağaç radarı

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit dem Baumradar
pdf, 141 KB

Ağaç sponsorlukları

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit dem Konzept der Baumpatenschaften
pdf, 149 KB

Ağır yük taşımacılığı

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit Schwerlasttransporten
pdf, 149 KB

Aşağı Anıtları Koruma Makamının Görevleri

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit den Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde
pdf, 149 KB

Bakım

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Berechnung von Unterhaltsansprüchen von Leistungsempfänger*innen nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG
pdf, 159 KB

Bakım destek merkezi

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit dem Pflegestützpunkt Erlangen
pdf, 153 KB

Bakım için avans

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit Anträgen auf Gewährung von Unterhaltsvorschuss
pdf, 153 KB

Bakım merkezi

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Betreuungsstelle
pdf, 150 KB

Bakım yeri değişimi

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Pflegeplatzbörse der Stadt Erlangen
pdf, 161 KB

Balıkçılık Kanunu

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammhang mit dem Fischereirecht
pdf, 144 KB

Barbekü alanları

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Vermietung von Grillplätzen
pdf, 151 KB

Bağımsız gündüz bakım merkezi sağlayıcıları

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit Freien Trägern von Kindertageseinrichtungen
pdf, 150 KB

Bağımsız kuruluşlardan finansman

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Beantragung von Fördermitteln Freier Träger
pdf, 145 KB

Belediye meclis üyeleri ve idari hakimler

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammhang mit der Wahl der Schöffen*Schöffinnen bzw. Verwaltungsrichter*innen
pdf, 46 KB

Belirli sosyal zorluklar durumunda mali yardım

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Finanziellen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
pdf, 144 KB

Bildirim Yönetmeliği

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Mitteilungsverordnung
pdf, 148 KB

Bina arazi kaydı

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit Eintragungen in das Baulandkataster
pdf, 151 KB

Bina başvuruları, bina denetimleri ve bina hukuku sorgulamaları

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Bauanträgen einschließlich der Baukontrolle sowie von baurechtlichen Anfragen
pdf, 146 KB

Bina maliyet sübvansiyonları

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit Baukostenzuschüssen für Sanierungsmaßnahmen und Zuschüssen aus den Projektfonds
pdf, 147 KB

Bina planlama hukuku sorgulamaları

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit bauplanungsrechtlichen Anfragen und sonstigen informellen Anfragen zur Nutzung und Gestaltung von Grundstücken im Stadtgebiet
pdf, 151 KB

Boş pozisyon yönetimi

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammhang dem Führen einer Datenbank für das Leerstandsmanagement
pdf, 153 KB

Catering ticareti

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit dem Gaststättengewerbe
pdf, 146 KB

Cep telefonu park yeri

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der mobilen Parkraumbewirtschaftung (Handyparken)
pdf, 113 KB

Cep telefonu park yeri - stadtraum GmbH

Informationen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit der Stadt Erlangen und der stadtraum GmbH nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
pdf, 147 KB

Ceza davalarında gençlerin refahı

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren
pdf, 146 KB

Değerli eşyaların/işaretlerin saklanması

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Verwahrung von Wertgegenständen/-zeichen
pdf, 150 KB

Dil kursları - Koordinasyon

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Koordination von Sprachkursen
pdf, 154 KB

Doğa ve türlerin korunması

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit dem Natur- und Artenschutz
pdf, 150 KB

Drenaj

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Entwässerungsverfahren
pdf, 135 KB, Veri koruma, Düzenleyici suç

Düzenleyici suçlar

Datenschutzhinweis gemäß § 500 Strafprozessordnung (StPO) in Verbindung mit § 55 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeitenverfahren
pdf, 137 KB

Düzenleyici suçlar / vatandaşın parası

Datenschutzhinweis gemäß § 500 Strafprozessordnung (StPO) in Verbindung mit § 55 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich des Sozialgesetzbuchs Zweites Buch (SGB II - Bürgergeld)
pdf, 160 KB

Eczacılık kanunu

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit dem Apothekenrecht
pdf, 150 KB

Ehliyet

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammhang mit Angelegenheiten einer Fahrerlaubnis / eines Führerscheins
pdf, 149 KB

Ekonomik gençlik refahı

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Jugendhilfe
pdf, 48 KB

Emeklilik sigortası

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit Angelegenheiten der Rentenversicherung
pdf, 149 KB

Emeklilik ve evlilik yıldönümlerinde verilen onur ödülleri

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Ehrung bei Alters- und Ehejubiläen
pdf, 151 KB

Emlak vergisi

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Festsetzung der Grundsteuer
pdf, 151 KB

Enerji konuları, iklim koruma ve çevre eğitimi

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit Energiefragen, Klimaschutz und Umweltbildung
pdf, 153 KB

Enfeksiyondan korunma

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit dem Vollzug des Infektionsschutzgesetzes
pdf, 154 KB

Engelli danışmanlığı

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Beratung von schwerbehinderten Menschen
pdf, 154 KB

Erken yardım koordinasyon merkezi

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Koordinationsstelle Frühe Hilfen
pdf, 147 KB

Erlangen avlanma bölgesi için avlanma ruhsatı

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Erteilung einer Jagderlaubnis für den Pirschbezirk Erlangen
pdf, 148 KB

Erlangen Belediyesinin Hisseleri

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit den Beteiligungen der Stadt Erlangen
pdf, 150 KB

Erlangen İş Merkezi - Önlemler

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen im Erlanger Jobcenter